TINTIN

Aprofitant l’estrena de la pel·lícula de Steven Spielberg “Les Aventures de Tintin: El Secret de l'Unicorn” voldria recordar al dibuixant belga Georges Remi, més conegut per Hergé.
Hergé màxim representant d'un estil d’historieta, l'escola franc-belga, caracteritzat per línia clara, va aconseguir unir en el seu còmic de Tintin, l'aventura, els viatges, l'interès per altres races i altres cultures, l’investigació històrica i els avenços de la ciència. Tot això sense deixar de banda valors com l'amistat, l'honradesa, la cooperació o l'ajuda als més febles.

Alguns llocs web:
Tintin en català: http://www.tintin.cat/